Organizator

Organizatorem biegu jest: Fundacja “MANIACKA DZIESIĄTKA”

Życzymy samych życiówek ! ;)

lognieb2