Regulamin

UWAGA! DOSTALIŚMY ZIELONE ŚWIATŁO ALE:

Wiąże się to z aneksowaniem regulaminu o poniższe założenia opublikowane 4 marca 2021 na stronie oraz na naszym fanpage. Prosimy o zapoznanie się szczególnie elitę.

WAŻNY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY! Wspaniałe Biegaczki i Wspaniali Biegacze !
W tych trudnych czasach dzięki wsparciu wielu ludzi i ciężkiej pracy by dostosować się do obecnych obostrzeń i zapewnić Wam maksymalne bezpieczeństwo, wypracowaliśmy formułę, która pozwala na to byście realnie pobiegli na atestowanej trasie zlokalizowanej na torze regatowym Malta, z pomiarem czasu medalami. Tak, byście otrzymali namiastkę normalności w tym obecnie zwariowanym świecie.
Najważniejsze – spotykamy się w dniach 13 marca i 14 marca na torze regatowym Malta w zadeklarowanych przez was falach ( 9:00, 10:30, 12:00 i 13:30 , skrajne fale z uwagi na znikomą frekwencję i natężony ruch spacerowiczów na Malcie zostały zniwelowane).
Na wyznaczonej trasie, atestowanej przez PZLA, z oznaczeniami co 1 km, będziecie mogli wziąć udział realnie. Zrobiliśmy wszystko by tegoroczna edycja nie zakończyła się wirtualnie! Biegniemy w falach startując indywidualnie co kilka sekund!

Fale z frekwencją około 150 osób będą startowały co 1,5 godziny jednakże z uwagi na obostrzenia, bezpieczeństwo i konieczność zachowania dystansu będziecie wpuszczani do startu po 2-4 osoby w odstępach co kilka sekund.

O zasadach uczestnictwa (pomiar temperatury, maseczki itp będziemy jeszcze pisać w kolejnych komunikatach).

Na numerach startowych będziecie posiadać oznaczenia godzinowe dlatego prosimy abyście zastosowali się do zadeklarowanej godziny. Chcemy to zrobić bezpiecznie, odpowiedzialnie przy całym rygorze sanepidowym.

Tego typu start znany jest z wielu np. startów w dyscyplinach narciarskich, kolarskich czy w biathlonie.

Mamy zatem do czynienia ze startem falowym rozproszonym w odstępach indywidualnego startu co kilka sekund.

Klasyfikacja odbywać się będzie wg czasu netto zatem nie macie co się martwić. W razie wątpliwości śmiało będziecie mogli zapytać się w biurze zawodów. Po podsumowaniu wszystkich fal w kolejnym tygodniu ogłosimy wyniki oficjalne.

Jeszcze w ten weekend podamy wam dokładnie nowe godziny pracy biura, zasady weryfikacji i odbioru numerów a po weekendzie będzie mieć możliwość wygenerowania upoważnienia do odbioru numeru startowego przez inną osobę. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych zgromadzeń.

Abyście jeszcze milej zapamiętali tą wyjątkową edycję zapewnimy wam piękne pamiątkowe zdjęcia z trasy.

Zrobiliśmy wszystko by tegoroczna edycja odbyła się realnie, teraz wiele zależy od was, waszej odpowiedzialności i dyscypliny.

Uszanujcie to prosimy a droga do przyszłorocznej edycji w pełnym wymiarze wierzymy ,że będzie otwarta.

Z góry bardzo prosimy o wyrozumiałość. W tym roku oprawa, organizacja i infrastruktura jest na bardzo skromnym poziomie. Nie wynika to z naszych założeń ale zdecydowanie wynika to z rygoru sanitarnego i obostrzeń epidemiologicznych. Dlatego nie bądźcie zdziwieni brakiem sceny, muzyki , spikerki czy infrastruktury typu bramy, balony czy pełny branding ponieważ zastosowany minimalizm konieczny jest aby nie powodować gromadzenia się ludzi (spacerowiczów/kibiców) w jednym miejscu a cała otoczka imprezy sportowej niestety by to spowodowała. Takie mamy zobowiązania i wymogi do spełnienia.

Pamiętajcie też, że na miejscu nie będzie szatni i pryszniców, zapewnimy jednak możliwość depozytu i toalet.

Bardzo ważne byście rozsądnie rozplanowali odebranie pakietu. Będzie to możliwe w piątek 12 marca w godzinach od 15:00 do 20:00 (dla wszystkich ) a w weekend startu najlepiej 1,5 godziny przed deklarowaną falą.

Ważne, że pobiegniemy!

A za rok ze zdwojoną siłą i z pełną pompą ruszymy ulicami miasta!

PS.

Jesteśmy w trakcie rozmów odnośnie nagród, cieszymy się, że nasi partnerzy i sponsorzy przetrwali, jednak nie mogliśmy ich zaangażować w takim zakresie jak zawsze z uwagi na niepewność odbycia się biegu. Jednak już teraz wierzymy, że w pełni nawiążemy współpracę w 2022.

Dlatego również prosimy o wyrozumiałość co do pakietu, obostrzenia nie pozwoliły by rozwinąć w tym zakresie skrzydła.

Ponieważ w wyniku obostrzeń nie możemy przeprowadzić dekoracji, po ogłoszeniu wyników oficjalnych prześlemy pocztą na nasz koszt upominki i trofea. Niestety takie mamy czasy.

Wiemy, że wielu z was boryka się z kontuzjami, mieszka za granicą lub chciałoby doszlifować formę. Dla was przygotujemy opcję wirtualną ale na szczegóły jeszcze poczekajcie, to samo dotyczy biegów dziecięcych .

W przypadku biegu elity. 

Zdajemy sobie sprawę, że w walce o cenne trofea walka toczy się ramię w ramię a bardzo często opiera się na taktyce „chowania za plecami” by finiszować np. z przewagą 1 sekundy. Byliśmy tego świadkami wiele razy i jest to integralna część sportu.

Chcielibyśmy zachować uczciwą rywalizację na wysokim poziomie zgodnie z zasadami sportowymi i przy zapewnieniu pełnej sportowej rywalizacji.

Byłoby to możliwe gdybyśmy mogli puścić całą falę elity jednocześnie. Niestety przy obecnych obostrzeniach nie jest to możliwe.

Nie możemy puścić całej fali od razu więc walka ramię w ramię i sportowa taktyka nie miałyby miejsca w pełnej sportowej rywalizacji takiej by uczciwie wyłonić zwycięzcę. Będzie to wyłonione na podstawie czasów netto ale umownie gdyż inaczej wygląda sytuacja gdy wszyscy ruszają razem i liczy się wyłącznie czas brutto.

Ograniczając ewentualne protesty (biegnąc indywidualnie, ktoś nie wie czy wg czasu netto jest zwycięzcą) oraz to, że elita zawsze była liczona wg.czasu brutto a zatem wg. fizycznego przekroczenia przed rywalem linii mety, nie będziemy w tym roku przyznawać nagród finansowych. Postaramy się oczywiście dla pierwszej 6-ki kobiet i mężczyzn o atrakcyjne nagrody w formie voucherów (wartość obecnie nie jest znana). Jeżeli ktoś z elity z powodu braku nagród finansowych chciałby zrezygnować ze startu, prosimy o kontakt mailowy na adres recordowadziesiatka@gmail.com , w pełni to rozumiemy i na pewno znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie.

17 BIEG “RECORDOWA DZIESIĄTKA”
13-14 marca 2021 Poznań
Dystans 10 km – atest PZLA

I. Cele i założenia biegu
1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
2. Promocja biegania w Polsce i na Świecie.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności

II. Organizator: Fundacja “Maniacka Dziesiątka”

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w weekend 13-14 marca 2021 roku w Poznaniu. Z uwagi na
obostrzenia związane z pandemią Organizator planuje starty falowe rozgrywane w
sobotę 13 marca 2021 oraz w niedzielę 14 marca 2021.
Godziny fal: 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
W przypadku zniesienia w terminie do 1 lutego 2021 obostrzeń przeciw pandemii i
umożliwieniu przez rząd rozgrywania biegów z frekwencją powyżej 1000 osób
Organizator przygotuje trasę 17 edycji biegu Recordowa Dziesiątka ulicami miasta
Poznania w celu konsultacji ze służbami i organami administracji państwowej
decydującymi o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny.
Po zaakceptowaniu i wydaniu zezwoleń w takim przypadku start wszystkich
uczestników nastąpiłby w jednym terminie tj. w niedzielę 14 marca 2021.
2. Bieg przeprowadzony zostanie na terenach toru regatowego Malta (i ulicach miasta
Poznania w przypadku ustąpienia aktualnych obostrzeń i wprowadzeniu rządowych
pozwoleń na organizację imprez biegowych powyżej 1000 uczestników).
3. Trasa posiadać będzie atest PZLA, 100% asfalt, oznaczona zostanie co 1 km.

IV. Limit uczestników oraz czas ukończenia
Ustalono limit 3000 osób w 14 seriach po 250 osób rozegranych 13 i 14 marca 2021
(po 7 fal każdego dnia).
Limit czasu na ukończenie dystansu 10 km ustalono na 90 minut.

V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
1. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz
zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia
startowego przez 3000 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się
dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli
sponsorów.
Do każdej fali zarejestrować można 250 uczestników.
W przypadku gdy 250 uczestników zarejestruje się do fali na daną godzinę, staje się
ona niedostępna.
2. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza
zamieszczonego na stronie recordowadziesiatka.pl i uiszczenie opłaty startowej.
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 9 marca 2021. Numery
startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości lub innego dokumentu
pozwalającego zweryfikować tożsamość jak: prawo jazdy, legitymacja, paszport. W
przypadku odbioru przez inną osobę konieczne będzie posiadanie wyłącznie
upoważnienia generowanego z panelu zawodnika i podpisanego przez zawodnika.
Dostęp do panelu zawodnicy otrzymują w mailu potwierdzającym rejestrację wraz z
hasłem.
3. Uczestnicy podczas rejestracji będą mogli wybrać dzień i godzinę startu. Każda
fala na dzień ogłoszenia regulaminu zawiera 250 uczestników. Jedynie fala w
niedzielę 14 marca 2021 o godzinie 12:00 zarezerwowana jest dla elity i zawodników
na zaproszenie. Czas kwalifikacyjny weryfikowany dla fali elity:
Mężczyźni – poniżej 37:30
Kobiety – poniżej 40:00
Do weryfikacji dla fali elity pod uwagę brane będą wyniki uzyskane w latach 2018 i
2019 , wyniki z biegów wirtualnych nie będą brane pod uwagę.
Podane czasy kwalifikacyjne wynikają przede wszystkim z konieczności zachowania
frekwencji w fali tj. 250 osób. Każde zgłoszenie dla tej fali będzie weryfikowane do
akceptacji. Pierwsze 250 osób z czasami kwalifikacyjnymi po nadaniu numeru
startowego nabędzie prawa startu w fali elity o godzinie 12:00 w dniu 14 marca 2021.
W przypadku posiadania czasu kwalifikacyjnego ale zapełnienia fali elity, uczestnik
wybiera podczas rejestracji inną dostępną falę.
Jeżeli obostrzenia przeciw pandemii zostaną zniesione by umożliwić bieg w jednym
dniu, uczestnikom przydzielone zostaną strefy o czym Organizator będzie
informował na stronie biegu recordowadziesiatka.pl
4. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 13 marca
2021 roku ukończyli 16 rok życia.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną
odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby
w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 13 marca 2021 nie osiągnęły jeszcze
pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do
startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze
zawodów.
5. Za osobę poniżej 18 roku życia odebrać może tylko rodzic lub prawny opiekun.
6. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w
nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2021. Warunkiem jest wypełnienie
formularza przeniesienia wg. instrukcji zamieszczonej na stronie biegu i wniesieniu
opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł. Uczestnik biegu dokonuje przeniesienia
w swoim panelu zawodnika. W przypadku przeniesienia nowy
uczestnik nie ma gwarancji zmiany imienia na numerze startowym. W przypadku
pakietu premium nowy uczestnik zachowuje zakupiony wcześniej rodzaj i rozmiar
odzieży.
Prosimy zachować mail potwierdzający zgłoszenie wraz z loginem i hasłem dostępu
do panelu zawodnika.
7. Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji
fali/strefy startowej.
Numery startowe będą posiadać oznaczenia godziny startu i przyznanej fali/strefy.
8. Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania lub
z numerem z poprzedniej edycji czy też z innej fali, zostaną zdyskwalifikowane oraz
nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji
(zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).

VI. Wysokość opłat za udział w biegu
PAKIET PROMOCYJNY – 1,00 zł dla pierwszych 17 zarejestrowanych
uczestników.
PAKIET STANDARD:
od 17 do 500 os – 49,00 zł
od 501 do 2000 os. – 55,00 zł
od 2001 do 3000 os.– 59,00 zł
(uczestnik ma zagwarantowane m.in. numer startowy, medal na mecie oraz pakiet
regeneracyjny po biegu).
UWAGA: Osoby mające ukończone wszystkie edycje mają zagwarantowane miejsce
startowe oraz są zwolnione z opłaty startowej.
PAKIET PREMIUM – to pakiet standard upoważniający m.in. do udziału w biegu
oraz możliwość poszerzenia o przygotowaną kolekcję biegu.
Organizator powiadomi o zawartości kolekcji do pakietu PREMIUM na stronie
biegu. Osoby, które wybiorą pakiet STANDARD, będą miały możliwość poszerzenia
go o dany element pakietu PREMIUM do 31 stycznia 2021. W tym celu należy
skontaktować się mailowo na adres recordowadziesiatka@gmail.com

UWAGA: Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi
wprowadzenie rządowego zakazu organizacji imprez sportowych w tym biegowych
w związku z pandemią co spowoduje zmianę formuły biegu na formułę wirtualną).
W przypadku gdy decyzja rządowego zakazu dotycząca biegów ulicznych będzie
obowiązywała na dzień 10 lutego 2021 ze skutkiem zmiany formuły biegu na edycję
wirtualną, organizator zapewni zwrot pełnej kwoty wpisowego z poziomu pakietu
standardowego (bowiem odzież z kolekcji będzie już w produkcji). Osoby te, jeżeli
nie zdecydują się na wersję wirtualną będą mogły to zgłosić między 11 a 25 lutego
2021 na adres mailowy organizatora. W przypadku wprowadzania przez organy
rządowe po 11 lutego 2021 obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie biegu,
Organizator będzie mógł dokonać zwrotów częściowych o czym będzie informował
na stronie biegu. Należy jednak wziąć pod uwagę iż po 10 lutego 2021 Organizator
poniósł zdecydowaną większość kosztów organizacyjnych, których już nie odzyska
(np. produkcja medali, przygotowanie biegu, koszty produkcji materiałów
związanych z biegiem,, praca podwykonawców).

VII. Pomiar czasu
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze
startowym.
Numeru startowego nie należy zginać, składać / zgniatać – spowoduje to uszkodzenie
chipa i brak możliwości ujęcia w klasyfikacji. Numer startowy należy umieścić na
klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru. Nie dopuszcza się udziału
uczestników bez numeru startowego.

VIII. Biuro zawodów
Biuro zawodów mieści się na terenie toru regatowego Malta (budynek medialny z
tablicą wynikową, od ul. Krańcowa 98)
Godziny otwarcia:
Piątek 12 marca od 16:00 – 21:00
Sobota 13 marca od 7:30 – 18:00
Niedziela 14 marca od 7:30 – 18:00
Odebranie numeru startowego z chipem wraz z pakietem startowym nastąpi
wyłącznie w godzinach pracy biura.
Organizatorzy nie wysyłają pakietów, które nie zostały odebrane w godzinach pracy
biura.

IX. Klasyfikacja końcowa
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, generalna indywidualna oraz w niżej
wymienionych grupach wiekowych:
Mężczyźni:
M16 mężczyźni 16 – 19 lat
M20 mężczyźni 20 – 29 lat
M30 mężczyźni 30 – 39 lat
M40 mężczyźni 40 – 49 lat
M50 mężczyźni 50 – 59 lat
M60 mężczyźni 60 – 69 lat
M70+ mężczyźni 70 i powyżej
Kobiety:
K16 kobiety 16 – 19 lat
K20 kobiety 20 – 29 lat
K30 kobiety 30 – 39 lat
K40 kobiety 40 – 49 lat
K50 kobiety 50 – 59 lat
K60 kobiety 60-69
K70+ kobiety 70 i powyżej
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.
W przypadku klasyfikacji drużynowej wyłonienie 3 najlepszych drużyn polegać
będzie na zliczeniu czasów netto przez najlepszych 4 zawodników z danego klubu.
Nagradzani będą ów czterej najwyżej sklasyfikowani zawodnicy z trzech pierwszych
drużyn.
UWAGA: Klasyfikacja: drużynowa i wiekowa będą następowały na podstawie czasu
netto. Pierwsza szóstka kobiet i mężczyzn wyłoniona zostanie z fali elity.
Klasyfikacja generalna nastąpi na podstawie połączenia wyników netto ze wszystkich
fal zarówno z soboty jak i niedzieli tj z 13 i 14 marca 2021.

X. Nagrody
W klasyfikacji generalnej ustalone są poniższe nagrody pieniężne:
Mężczyźni:
1m. 1200,00 zł
2m. 800,00 zł
3m. 600,00 zł
4m. 400,00 zł
5m. 300,00 zł
6m. 200,00 zł
Kobiety:
1m. 1200,00 zł
2m. 800,00 zł
3m. 600,00 zł
4m. 400,00 zł
5m. 300,00 zł
6m. 200,00 zł
Dodatkowo w przypadku ustanowienia nowego rekordu biegu w kategorii mężczyzn
(aktualnie Wycliffe Kipkorir Biwot 28:59) i kobiet (aktualnie Genet Gashie Beyene
32:10) wyznaczono premię finansową w wysokości 300,00 zł. (zawiera potrącony już
podatek).
Ustanowiono również premię lotną na 5 kilometrze dla pierwszych trzech mężczyzn i
pierwszych trzech kobiet. Odpowiednio: I – 300,00 zł, II – 200,00 zł, III – 100,00 zł
Nagrody pieniężne są nagrodami z potrąconym już podatkiem wg. obowiązujących
przepisów. Zawodnik ma obowiązek wypełnienia formularza podatkowego
(przesłanego drogą mailową) i przekazanie go w oryginale na adres fundacji.
Nagrody pieniężne będą wypłacane przelewem na wskazane konto w ciągu 14 dni od
ogłoszenia wyników oficjalnych uwzględniających komunikat badań
antydopingowych.
Zawodnik lub zawodniczka który zwycięży i ustanowi nowy rekord biegu w sumie
otrzyma 1500,00 zł nagrody pieniężnej, jeżeli także pierwszy będzie na lotnej premii
w sumie maksymalna jego wygrana wyniesie 1800,00 zł.
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-6 nagrody pieniężne
oraz trofea.
W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar lub statuetkę
oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub bony
sponsorskie
W klasyfikacji drużynowej nagradzane są 3 najlepsze drużyny. Każda z trzech drużyn
otrzyma pamiątkowy puchar lub statuetkę oraz nagrody rzeczowe lub bony
sponsorskie.
W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w
przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora
pamiątkowy medal oraz pakiet regeneracyjny.
Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany
zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.
Nagrody z kategorii wiekowych będą wysyłane do uczestników.
Nagrody finansowe przyznawane będą wyłącznie w przypadku rozegrania biegu w
tradycyjnej formie.

XI. Postanowienia końcowe
1. UWAGA: Organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia po biegu kontroli
antydopingowej spośród uczestników fali elity. W takim przypadku kontrola zostanie
przeprowadzona u zwycięzców kategorii generalnej kobiet i generalnej mężczyzn
oraz wytypowanych zostanie 2 zawodników (spośród miejsc 2-6 klasyfikacji
generalnej mężczyzn i 1-3 premii lotnej) oraz 2 zawodniczki (spośród miejsc 2-6
klasyfikacji generalnej i 1-3 premii lotnej).
Poddanie się kontroli dopingowej jest obowiązkowe oraz jest podstawą dokonania
wypłaty nagrody pieniężnej i otrzymania nagrody rzeczowej/bonu.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe
zagrażające życiu uczestników). Uwzględnić należy również obostrzenia przeciw
pandemii.
3. Na starcie uczestnicy mają obowiązek ustawienia się wg przyporządkowanych fal /
stref. O przynależności do fali / strefy decyduje Organizator na podstawie
przesłanych zgłoszeń. Oznaczenia godzin startu fal / stref znajdować się będą na
numerze startowym.
4. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na
terenie biegu.
5. Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w budynku tzw. hangarach.
W przypadku zwiększenia obostrzeń dopuszcza się brak dostępu do szatni.
Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, (szatnie i
natryski będą dostępne jeśli na to umożliwiały wprowadzone obostrzenia
epidemiologiczne) oraz toalety. Zawodnicy mogą oddać swoje rzeczy do depozytu w
dniu biegu w godzinach od 7:30 do 18:00. Rzeczy za okazaniem numeru startowego
w dniu biegu odebrać można będzie do godziny 20:00.
Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
6. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas imprezy.
7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika,
(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie
zdyskwalifikowany.
8. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora biegu uczestnika bez numeru
startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie
zdyskwalifikowany.
9. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału
biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane
lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z
tym ryzyko.
11. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu
Recordowa Dziesiątka wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
12. Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym
zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później
niż do 8 marca 2020.
Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy czasowej.
13. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia
uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Recordowa
Dziesiątka. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup
stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
14. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele
jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie
to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych
na podstawie niniejszego Regulaminu..
15. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami,
w formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych
urządzeniach mechanicznych.
16.Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
17. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia
środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów
alkoholowych.
18. Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może
zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu oraz w przypadku
wystąpienia siły wyższej. Uczestnicy edycji 2021 powinni uwzględnić pandemię i
obostrzenia rządowe mogące uniemożliwić przeprowadzenie biegu. W takim
wypadku z uwagi na poniesione koszty jeżeli organizator po 10 lutego będzie musiał
zmienić formułę biegu na wirtualną, nie będzie mógł dokonać pełnych zwrotów
wniesionego wpisowego.
19. Ważne: Organizator zastrzega sobie zmianę daty, godziny czy miejsca startu z
przyczyn niezależnych od organizatora lub ze względów bezpieczeństwa.
20. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 10 kilometrów
oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji
lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
21. W przypadku temperatur powyżej 10 C Organizator zaleca uczestnikom zabranie
na trasę wody w butelce minimum 0,33 l.
22. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem
w biegu oraz protesty dotyczące wyników biegu można składać e-mailem na adres
Organizatora (recordowadziesiatka@gmail.com) w terminie 7 dni od daty
zakończenia biegu.
23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
24. W sprawach biegu prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
recordowadziesiatka@gmail.com

Z imieniu całego TEAM-u, z życzeniami udanych przygotowań do naszego biegu
RECORDOWA DZIESIĄTKA
Artur Kujawiński
Dyrektor Biegu

Przetwarzanie danych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z
organizacją Biegu Recordowa Dziesiątka w Poznaniu
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym
dalej „RODO” jest Fundacja “Maniacka Dziesiątka” z siedzibą w Poznaniu, 61-806
Poznań, ul. sw.Marcin 29/8 (dalej jako Administrator Danych Osobowych). W
każdym przypadku, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21
RODO.

2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo. Uczestnik udziela Fundacji
“Maniacka Dziesiątka” niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji
na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących
polach eksploatacji:
- utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką
rozpowszechniane w dowolnej formie
- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub
kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub
oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w 17 Biegu Recordowa Dziesiątka
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych,
plakatach i na bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i
radiowych
- Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym
sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie
szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru
czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i
przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane
dotyczą przysługują prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych jednak skutkować to będzie niemożliwością
uczestnictwa w organizowanym biegu.