Biegi Dla Dzieci – Regulamin

 

REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH
20 BIEGU RECORDOWA DZIESIĄTKA
17 marca 2024 – Poznań

1. Biegi dziecięce rozegrane zostaną wzdłuż ostatniego kilometra Recordowej Dziesiątki
(9-10km)

2. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:
100m. – rocznik 2017 i młodsi
250m. – rocznik 2015 i 2016
500m. – rocznik 2013 i 2014
750m.– rocznik 2011 i 2012
1000m.– rocznik 2009 i 2010

Meta każdego z dystansów usytuowana będzie na mecie Recordowej Dziesiątki (dmuchana brama mety). Ustalono limit łączny : 300 dzieci.

3. Miejsca startu do biegów dziecięcych oznaczone będą kolorowymi flagami zgodnymi z kolorem numerów startowych dla poszczególnych dystansów.

4. Zgłoszenia do biegów dziecięcych wraz z opłatą startową on-line dokonywać można poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.recordowadziesiatka.pl w zakładce – Biegi Dziecięce. Start zapisów rozpocznie się 11.09.2023 tj. w poniedziałek o godz. 9:00.  Zgłoszenia dokonywać można do 12 marca 2024 (godz. 23:59) lub do momentu wyczerpania miejsc ( limit 300 dzieci).

5. Na liście startowej znajdują się tylko uczestnicy z dokonaną opłatą startową.

6. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 29 zł

7. Pomiar czasu w biegach dziecięcych nastąpi na pomocą chipów. Odbiór numerów i weryfikacja nastąpi w biurze zawodów Recordowej Dziesiątki na stanowisku BIEGI DZIECIĘCE.

8. Biegi dziecięce rozpoczną się od godziny 9.30

9. Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma na mecie piękny medal oraz pakiecik regeneracyjny. Przewidziano również dyplomy za ukończenie biegu, wydawane do godziny 12:00 na stanowisku BIEGI DZIECIĘCE w biurze zawodów.

10. Nagrody: Pierwsza trójka chłopców i dziewczynek z poszczególnych dystansów otrzyma pucharek lub statuetkę oraz nagrodę. Dekoracje nastąpią o godzinie 10:50.

11. Podczas weryfikacji i odbioru numeru startowego a także w trakcie biegu (w pobliżu trasy biegów) obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
Biuro zawodów: Biuro zawodów mieści się w tym samym budynku co biuro Biegu Recordowa Dziesiątka tzw. budynek medialny z ekranem wyników wioślarskich, ul. Krańcowa 98.
Godziny otwarcia: w dniu imprezy, tj. 17 marca 2024 od 7:30 do 11:00. Biuro zawodów po godzinie 11:00 zostaje zamknięte. W przeddzień zawodów, tj. 16 marca 2024 biuro będzie czynne w godzinach 15:00 do 20:00 również w budynku tzw. medialnym na ul. Krańcowa 98.

12. Uwaga, istnieje możliwość dla dzieci, które spóźnią się na bieg swojej grupy wiekowej aby wziąć udział w biegu z kolejną grupą wiekową. W takiej sytuacji spóźnione na swój start dzieci, nie będą jednak brane pod uwagę do klasyfikacji. Medal oraz pakiecik finishera oczywiście za metą otrzymają ;) .

13. Organizator dopuszcza obecność tj. bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (jednak bez trzymania dziecka, czyli asekuracja w pobliżu dziecka bez przeszkadzania innym dzieciom). Dopuszczalne jest to tylko w najmłodszej grupie wiekowej (roczniki 2017 i młodsze). W pozostałych grupach wiekowych asekuracja rodzica lub pomoc jest zabroniona.

14. Odpowiedzialność: Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas rozgrywania biegu.

15. Harmonogram biegów dziecięcych:
09:30- 100m. – rocznik 2017 i młodsi (dziewczynki) STREFA CZARNA
09:35- 100m. – rocznik 2017 i młodsi (chłopcy) STREFA CZARNA
09:40- 250m. – rocznik 2015 i 2016 (dziewczynki) STREFA CZERWONA
09:45- 250m. – rocznik 2015 i 2016 (chłopcy) STREFA CZERWONA
09:50- 500m. – rocznik 2013 i 2014 (dziewczynki) STREFA ZIELONA
09:55- 500m. – rocznik 2013 i 2014 (chłopcy) STREFA ZIELONA
10:05- 750m. – rocznik 2011 i 2012 (dziewczynki) STREFA ŻÓŁTA
10:10- 750m. – rocznik 2011 i 2012 (chłopcy) STREFA ŻÓŁTA
10:15 – 1000m.– rocznik 2009 i 2010 (dziewczynki) STREFA NIEBIESKA
10:20 – 1000m.– rocznik 2009 i 2010 (chłopcy) STREFA NIEBIESKA

Dodatkowe informacje: recordowadziesiatka@gmail.com

Do zobaczenia na starcie!

Recordowa Team