Biegi Dla Dzieci – Regulamin

BIEGI DZIECIĘCE – edycja wirtualna
17 BIEGU RECORDOWA DZIESIĄTKA 2021
13.03-30.09
Drodzy Rodzice / Opiekunowie

Ze względu na obowiązujące obostrzenia oraz zalecenia epidemiologiczne aby ograniczać gromadzenie się i uwzględniając bezpieczeństwo dzieci i rodziców w tym roku podobnie jak w 2020 biegi dziecięce odbędą się w formie sprawdzianu. W 2022 wierzymy, że wszystko powróci do normalności i powitamy dzieci na starcie i na mecie już realnie. Wytrzymajmy jeszcze ale też dajmy dzieciom namiastkę aktywności sportowej, radości i satysfakcji.
1. Prosimy wybrać dla dziecka jeden z poniższych dystansów zgodnie z rocznikiem urodzenia.
2. Dystanse:
100m. – rocznik 2014 i młodsi
250m. – rocznik 2012 i 2013
500m. – rocznik 2010 i 2011
750m.– rocznik 2008 i 2009
1000m.– rocznik 2006 i 2007
3. W ramach zgłoszenia wyślemy wspaniały medal i pamiątkowy dyplom
4. Opłata startowa niezależnie od dystansu wynosi 22 zł. W ramach opłaty startowej Organizator
zapewnia wysyłkę medali i dyplomów na adres zawarty w zgłoszeniu. Prosimy o uważne
wypełnienie rubryk dla adresu korespondencyjnego.
5. Prosimy aby rodzice / opiekunowie zadbali o prawidłową rozgrzewkę dziecka, równą
nawierzchnię podczas przeprowadzania testu biegowego oraz o przeprowadzenie testu biegowego
w duchu radości, pasji i satysfakcji.
6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli podzielicie się zdjęciami, które chętnie opublikujemy na
naszym FanPage (adres korespondencyjny recordowadziesiatka@gmail.com).
7. Zabawa trwać będzie od 13 marca do 30 września 2021.
8. Trzymamy kciuki ! Powodzenia

 

REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH

16 BIEGU RECORDOWA DZIESIĄTKA

15 marca 2020 – Poznań

  1. Biegi dziecięce rozegrane zostaną wzdłuż ostatniego kilometra Recordowej Dziesiątki (9-10km)
  2. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:
  • 100m. – rocznik 2013 i młodsi
  • 250m. – rocznik 2011 i 2012
  • 500m. – rocznik 2009 i 2010
  • 750m.– rocznik 2007 i 2008
  • 1000m.– rocznik 2005 i 2006

Meta każdego z dystansów usytuowana będzie na mecie Recordowej Dziesiątki (dmuchana brama mety). Ustalono limit łączny : 300 dzieci.

3.   Miejsca startu do biegów dziecięcych oznaczone będą kolorowymi flagami zgodnymi z kolorem numerów startowych dla poszczególnych dystansów.

4.   Zgłoszenia do biegów dziecięcych wraz z opłatą startową on-line dokonywać można poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.recordowadziesiatka.pl w zakładce – Biegi Dziecięce. Start zapisów rozpocznie się 03.02.2020 tj. w poniedziałek o godz. 12:00.  Zgłoszenia dokonywać można do 10 marca 2020 (godz. 23:59) lub do momentu wyczerpania miejsc ( limit 300 dzieci).

5.   Na liście startowej znajdują się tylko uczestnicy z dokonaną opłatą startową.

6.   Opłata startowa za udział w biegu wynosi 15 zł 

7. Pomiar czasu w biegach dziecięcych nastąpi na pomocą chipów. Odbiór numerów i weryfikacja nastąpi w biurze zawodów Recordowej Dziesiątki na stanowisku BIEGI DZIECIĘCE.

8.   Biegi dziecięce rozpoczną się od godziny 9.30

9.   Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma na mecie piękny medal oraz pakiecik regeneracyjny. Przewidziano również dyplomy za ukończenie biegu, wydawane do godziny 12:00 na stanowisku BIEGI DZIECIĘCE w biurze zawodów.

10.   Nagrody: Pierwsza trójka chłopców i dziewczynek z poszczególnych dystansów otrzyma pucharek lub statuetkę oraz nagrodę. Dekoracje nastąpią o godzinie 10:50.

11.   Podczas weryfikacji i odbioru numeru startowego a także w trakcie biegu (w pobliżu trasy biegów) obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

Biuro zawodów: UWAGA ! W tym roku biuro zawodów mieści się na terenie toru regatowego Malta (budynek tzw. niebieskie trybuny z wieżą sędziowską)

Godziny otwarcia: w dniu imprezy, tj. 15 marca 2020 od 7:30 do 11:00. Biuro zawodów po godzinie 11:00 zostaje zamknięte. W przeddzień zawodów, tj. 14 marca 2020 biuro będzie czynne w godzinach 15:00 do 21:00 również w budynku niebieskich trybun toru regatowego Malta.

Dla lokalizacji nowego biura zawodów można użyć kodu QR z mapy lub kierować się na restaurację 3 KOLORY (ul .Wiankowa 3)

12.   Uwaga, istnieje możliwość dla dzieci, które spóźnią się na bieg swojej grupy wiekowej aby wziąć udział w biegu z kolejną grupą wiekową. W takiej sytuacji spóźnione na swój start dzieci, nie będą jednak brane pod uwagę do klasyfikacji.

13.   Organizator dopuszcza obecność tj. bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (jednak bez trzymania dziecka, czyli asekuracja w pobliżu dziecka bez przeszkadzania innym dzieciom). Dopuszczalne jest to tylko w najmłodszej grupie wiekowej (roczniki 2013 i młodsze). W pozostałych grupach wiekowych asekuracja rodzica lub pomoc jest zabroniona.

14.  Odpowiedzialność: Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas rozgrywania biegu.

15. Harmonogram biegów dziecięcych:

09:30- 100m. – rocznik 2013 i młodsi (dziewczynki) STREFA CZARNA

09:35- 100m. – rocznik 2013 i młodsi (chłopcy) STREFA CZARNA

09:40- 250m. – rocznik 2011 i 2012 (dziewczynki) STREFA CZERWONA

09:45- 250m. – rocznik 2011 i 2012 (chłopcy) STREFA CZERWONA

09:50- 500m. – rocznik 2009 i 2010 (dziewczynki) STREFA ZIELONA

09:55- 500m. – rocznik 2009 i 2010 (chłopcy) STREFA ZIELONA

10:05- 750m. – rocznik 2007 i 2008 (dziewczynki) STREFA ŻÓŁTA

10:10- 750m. – rocznik 2007 i 2008 (chłopcy) STREFA ŻÓŁTA

10:15 – 1000m.– rocznik 2005 i 2006 (dziewczynki) STREFA NIEBIESKA

10:20 – 1000m.– rocznik 2005 i 2006 (chłopcy) STREFA NIEBIESKA

Dodatkowe informacje: maniacka@kbmaniac.pl

16recbiurorzawodów