Biegi Dla Dzieci – Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH

14 BIEGU RECORDOWA MANIACKA DZIESIĄTKA

11 marca 2018 – Poznań

  1. Biegi dziecięce rozegrane zostaną wzdłuż ostatniego kilometra Recordowej Maniackiej Dziesiątki (9-10km)
  2. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:
  • 100m. – rocznik 2011 i młodszy
  • 250m. – rocznik 2009 i 2010
  • 500m. – rocznik 2007 i 2008
  • 750m.– rocznik 2005 i 2006
  • 1000m.– rocznik 2003 i 2004

Meta każdego z dystansów usytuowana będzie na mecie Recordowej Maniackiej Dziesiątki (dmuchana brama mety). Ustalono limit łączny : 300 dzieci.

3.   Miejsca startu do biegów dziecięcych oznaczone będą kolorowymi flagami zgodnymi z kolorem numerów startowych dla poszczególnych dystansów.

4.   Zgłoszenia do biegów dziecięcych wraz z opłatą startową on-line dokonywać można poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.maniacka.kbmaniac.pl w zakładce – Biegi Dziecięce. Start zapisów rozpocznie się 01.02.2018 tj. w czwartek o godz. 12:00.  Zgłoszenia dokonywać można do 3 marca 2018 (godz. 23:59) lub do momentu wyczerpania miejsc ( limit 300 dzieci).

5.   Na liście startowej znajdują się tylko uczestnicy z dokonaną opłatą startową.

6.   Opłata startowa za udział w biegu wynosi 15 zł ( 5 zł z każdego startowego Organizator przekaże na cel charytatywny tj . dla Stowarzyszenia Na Tak , www.natak.pl

7. Pomiar czasu w biegach dziecięcych nastąpi na pomocą chipów. Odbiór numerów i weryfikacja nastąpi w biurze zawodów Recordowej Maniackiej Dziesiątki na stanowisku BIEGI DZIECIĘCE.

8.   Biegi dziecięce rozpoczną się od godziny 9.30

9.   Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma na mecie piękny medal oraz pakiecik regeneracyjny. Przewidziano również dyplomy za ukończenie biegu, wydawane do godziny 12:00 na stanowisku BIEGI DZIECIĘCE.

10.   Nagrody: Pierwsza trójka chłopców i dziewczynek z poszczególnych dystansów otrzyma pucharek lub statuetkę oraz nagrodę. Dekoracje nastąpią o godzinie 10:50.

11.   Podczas weryfikacji i odbioru numeru startowego a także w trakcie biegu (w pobliżu trasy biegów) obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

Biuro zawodów biegów dziecięcych czynne będzie w sobotę 10 marca 2018 w godz. 16:00-21:00 oraz w niedzielę 11 marca 2018 w godz. 07:30-09:00.

12.   Uwaga, istnieje możliwość dla dzieci, które spóźnią się na bieg swojej grupy wiekowej aby wziąć udział w biegu z kolejną grupą wiekową. W takiej sytuacji spóźnione na swój start dzieci, nie będą jednak brane pod uwagę do klasyfikacji.

13.   Organizator dopuszcza obecność tj. bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (jednak bez trzymania dziecka, czyli asekuracja w pobliżu dziecka bez przeszkadzania innym dzieciom). Dopuszczalne jest to tylko w najmłodszej grupie wiekowej (roczniki 2011 i młodsze). W pozostałych grupach wiekowych asekuracja rodzica lub pomoc jest zabroniona.

14.  Odpowiedzialność: Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas rozgrywania biegu.

15. Harmonogram biegów dziecięcych:

09:30- 100m. – rocznik 2011i młodszy (dziewczynki) STREFA CZARNA

09:35- 100m. – rocznik 2011 i młodszy (chłopcy) STREFA CZARNA

09:40- 250m. – rocznik 2009 i 2010 (dziewczynki) STREFA CZERWONA

09:45- 250m. – rocznik 2009 i 2010 (chłopcy) STREFA CZERWONA

09:50- 500m. – rocznik 2007 i 2008 (dziewczynki) STREFA ZIELONA

09:55- 500m. – rocznik 2007 i 2008 (chłopcy) STREFA ZIELONA

10:05- 750m. – rocznik 2005 i 2006 (dziewczynki) STREFA ŻÓŁTA

10:10- 750m. – rocznik 2005 i 2006 (chłopcy) STREFA ŻÓŁTA

10:15 – 1000m.– rocznik 2003 i 2004 (dziewczynki) STREFA NIEBIESKA

10:20 – 1000m.– rocznik 2003 i 2004 (chłopcy) STREFA NIEBIESKA

Dodatkowe informacje: maniacka@kbmaniac.pl