Biegi Dla Dzieci – Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH

13 BIEGU MANIACKA DZIESIĄTKA

11 marca 2017 – Poznań

  1. Biegi dziecięce rozegrane zostaną wzdłuż ostatniego kilometra Maniackiej Dziesiątki (9-10km)
  2. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:
  • 100m. – rocznik 2010 i młodszy
  • 250m. – rocznik 2008 i 2009
  • 500m. – rocznik 2006 i 2007
  • 750m.– rocznik 2004 i 2005
  • 1000m. rocznik 2002 i 2003

Meta każdego z dystansów usytuowana będzie na mecie Maniackiej Dziesiątki (dmuchana brama mety). Ustalono limit łączny : 300 dzieci.

3.   Miejsca startu do biegów dziecięcych oznaczone będą kolorowymi flagami zgodnymi z kolorem numerów startowych dla poszczególnych dystansów.

4.   Zgłoszenia do biegów dziecięcych wraz z opłatą startową on-line dokonywać można poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.maniacka.kbmaniac.pl w zakładce – Biegi Dziecięce. Start zapisów rozpocznie się 14.02.2017 tj. we wtorek o godz. 14:00.  Zgłoszenia dokonywać można do 3 marca 2017 (godz. 23:59) lub do momentu wyczerpania miejsc ( limit 300 osób).

5.   Na liście startowej znajdują się tylko uczestnicy z dokonaną opłatą startową.

6.   Opłata startowa za udział w biegu wynosi 15 zł ( 5 zł z każdego startowego Organizator przekaże na cel charytatywny tj . dla Stowarzyszenia Na Tak , www.natak.pl

7. Pomiar czasu w biegach dziecięcych nastąpi na pomocą chipów. Odbiór numerów i weryfikacja nastąpi w biurze zawodów Maniackiej Dziesiątki na stanowisku BIEGI DZIECIĘCE.

8.   Biegi dziecięce rozpoczną się od godziny 9.30

9.   Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma na mecie piękny medal oraz pakiecik regeneracyny. Przewidziano również dyplomy za ukończenie biegu, wydawane do godziny 12:00 na stanowisku BIEGI DZIECIĘCE.

10.   Nagrody: Pierwsza trójka chłopców i dziewczynek z poszczególnych dystansów otrzyma pucharek lub statuetkę oraz nagrodę. Dekoracje nastąpią o godzinie 10:50.

11.   Podczas weryfikacji i odbioru numeru startowego a także w trakcie biegu (w pobliżu trasy biegów) obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

Biuro zawodów biegów dziecięcych czynne będzie w piątek 10 marca 2017 w godz. 16:00-21:00 oraz w sobotę 11 marca 2017 w godz. 07:30-09:00.

12.   Uwaga, istnieje możliwość dla dzieci, które spóźnią się na bieg swojej grupy wiekowej aby wziąć udział w biegu z kolejną grupą wiekową. W takiej sytuacji spóźnone na swój start dzieci, nie będą jednak brane pod uwagę do klasyfikacji.

13.   Organizator dopuszcza obecność tj. bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (jednak bez trzymania dziecka, czyli asekuracja w pobliżu dziecka bez przeszkadzania innym dzieciom). Dopuszczalne jest to tylko w najmłodszej grupie wiekowej (roczniki 2010 i młodsze). W pozostałych grupach wiekowych asekuracja rodzica lub pomoc jest zabroniona.

14.  Odpowiedzialność: Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas rozgrywania biegu.

15. Harmonogram biegów dziecięcych:

09:35- 100m. – rocznik 2010 i młodszy (dziewczynki) STREFA CZARNA

09:35- 100m. – rocznik 2010 i młodszy (chłopcy) STREFA CZARNA

09:40- 250m. – rocznik 2008 i 2009 (dziewczynki) STREFA CZERWONA

09:45- 250m. – rocznik 2008 i 2009 (chłopcy) STREFA CZERWONA

09:50- 500m. – rocznik 2006 i 2007 (dziewczynki) STREFA ZIELONA

09:55- 500m. – rocznik 2006 i 2007 (chłopcy) STREFA ZIELONA

10:05- 750m. – rocznik 2004 i 2005 (dziewczynki) STREFA ŻÓŁTA

10:10- 750m. – rocznik 2004 i 2005 (chłopcy) STREFA ŻÓŁTA

10:15 – 1000m.– rocznik 2002 i 2003 (dziewczynki) STREFA NIEBIESKA

10:20 – 1000m.– rocznik 2002 i 2003 (chłopcy) STREFA NIEBIESKA

Dodatkowe informacje: maniacka@kbmaniac.pl