Biegi Dla Dzieci – Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH

15 BIEGU RECORDOWA DZIESIĄTKA

10 marca 2019 – Poznań

  1. Biegi dziecięce rozegrane zostaną wzdłuż ostatniego kilometra Recordowej Diesiątki (9-10km)
  2. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:
  • 100m. – rocznik 2012 i młodszy
  • 250m. – rocznik 2010 i 2011
  • 500m. – rocznik 2008 i 2009
  • 750m.– rocznik 2006 i 2007
  • 1000m.– rocznik 2004 i 2005

Meta każdego z dystansów usytuowana będzie na mecie Recordowej Dziesiątki (dmuchana brama mety). Ustalono limit łączny : 300 dzieci.

3.   Miejsca startu do biegów dziecięcych oznaczone będą kolorowymi flagami zgodnymi z kolorem numerów startowych dla poszczególnych dystansów.

4.   Zgłoszenia do biegów dziecięcych wraz z opłatą startową on-line dokonywać można poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.recordowadziesiatka.pl w zakładce – Biegi Dziecięce. Start zapisów rozpocznie się 02.02.2019 tj. w piątek o godz. 12:00.  Zgłoszenia dokonywać można do 5 marca 2019 (godz. 23:59) lub do momentu wyczerpania miejsc ( limit 300 dzieci).

5.   Na liście startowej znajdują się tylko uczestnicy z dokonaną opłatą startową.

6.   Opłata startowa za udział w biegu wynosi 15 zł ( 5 zł z każdego startowego Organizator przekaże na cel charytatywny tj . dla Stowarzyszenia Na Tak , www.natak.pl

7. Pomiar czasu w biegach dziecięcych nastąpi na pomocą chipów. Odbiór numerów i weryfikacja nastąpi w biurze zawodów Recordowej Dziesiątki na stanowisku BIEGI DZIECIĘCE.

8.   Biegi dziecięce rozpoczną się od godziny 9.30

9.   Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma na mecie piękny medal oraz pakiecik regeneracyjny. Przewidziano również dyplomy za ukończenie biegu, wydawane do godziny 12:00 na stanowisku BIEGI DZIECIĘCE w biurze zawodów.

10.   Nagrody: Pierwsza trójka chłopców i dziewczynek z poszczególnych dystansów otrzyma pucharek lub statuetkę oraz nagrodę. Dekoracje nastąpią o godzinie 10:50.

11.   Podczas weryfikacji i odbioru numeru startowego a także w trakcie biegu (w pobliżu trasy biegów) obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

Biuro zawodów biegów dziecięcych znajduje się w budynku medialnym tj. w budynku biegu głównego, czynne będzie w sobotę 9 marca 2019 w godz. 16:00-21:00 oraz w niedzielę 10 marca 2019 w godz. 07:30-09:00.

12.   Uwaga, istnieje możliwość dla dzieci, które spóźnią się na bieg swojej grupy wiekowej aby wziąć udział w biegu z kolejną grupą wiekową. W takiej sytuacji spóźnione na swój start dzieci, nie będą jednak brane pod uwagę do klasyfikacji.

13.   Organizator dopuszcza obecność tj. bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (jednak bez trzymania dziecka, czyli asekuracja w pobliżu dziecka bez przeszkadzania innym dzieciom). Dopuszczalne jest to tylko w najmłodszej grupie wiekowej (roczniki 2012 i młodsze). W pozostałych grupach wiekowych asekuracja rodzica lub pomoc jest zabroniona.

14.  Odpowiedzialność: Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas rozgrywania biegu.

15. Harmonogram biegów dziecięcych:

09:30- 100m. – rocznik 2012 i młodszy (dziewczynki) STREFA CZARNA

09:35- 100m. – rocznik 2012 i młodszy (chłopcy) STREFA CZARNA

09:40- 250m. – rocznik 2010 i 2011 (dziewczynki) STREFA CZERWONA

09:45- 250m. – rocznik 2010 i 2011 (chłopcy) STREFA CZERWONA

09:50- 500m. – rocznik 2008 i 2009 (dziewczynki) STREFA ZIELONA

09:55- 500m. – rocznik 2008 i 2009 (chłopcy) STREFA ZIELONA

10:05- 750m. – rocznik 2006 i 2007 (dziewczynki) STREFA ŻÓŁTA

10:10- 750m. – rocznik 2006 i 2007 (chłopcy) STREFA ŻÓŁTA

10:15 – 1000m.– rocznik 2004 i 2005 (dziewczynki) STREFA NIEBIESKA

10:20 – 1000m.– rocznik 2004 i 2005 (chłopcy) STREFA NIEBIESKA

Dodatkowe informacje: maniacka@kbmaniac.pl