Strefy i fale startowe

 

strefy i fale 23

Strefy startowe i fale. Na podstawie zgłoszeń oraz dla lepszego komfortu na trasie przydzieliliśmy uczestników do poszczególnych stref (przy odbiorze numeru zwróćcie uwagę na kolor i literę strefy).
Start odbędzie się falowo według opisu na powyższej grafice.
Prosimy zachować porządek, nie przeskakiwać przez barierki oraz prosimy o fair -play. Każdy będzie miał zmierzony czas od przekroczenia linii startu.
Stref nie zmieniamy i nie przepisujemy ;) Wierzymy ,że jak co roku pobiegniecie doskonale w otoczeniu osób o podobnym poziomie sportowym co pozwoli na jeszcze lepsze wyniki na mecie.
Dziękujemy ;)